Service

moped/ATV bensin

Viktigt att serva mopeden efter 30 mil för ny olja och eventuellt ventiljustering, Öka andrahandsvärdet med återkommande service!

Första service: 

Byte av oljor, ventiljustering, tändstift, ev. bränslefilter, laddning av batteri, kontroll av bultar och ev. åtdragning. 995kr (exkl. förbrukningsmaterial)

Återkommande service: 

Motorolja, slutväxelolja, tändstift, ventiljustering, Funktionskontroll av styrning, lampor, bromsar samt allmän översyn. 995kr (exkl. förbrukningsmaterial)


Service elmoped

Batteritest, laddningstest, funktionskontroll av styrning, lampor, bromsar samt allmän översyn 995kr

(Innan service kör slut på batterierna i största möjliga mån, kom ihåg serviceboken)


Verkstad 

Pris per timme 750kr